Testet e mundshme IQ

Testi IQ i inteligjencës së lindur
Figurat 2D...

Testi përbëhet nga ushtrime për të gjetur afëtsitë e juaja të mendimit në mënyrë llogjike në sferën e simboleve gjeometrike – tek ushtrimet do të takoheni me mbledhje dhe zbritje gjeometrike. deformim, rotim.....Ushtrime të ngjajshme shpesh herë janë pjesë përbërëse e provimeve të pranimit, psikotesteve dhe konkurseve të ndryshme për disa pozicione. Detyrat për lidhjet e simboleve gjeometrike përket midis atyre fushave të aftësive, të cilat janë pak të influencuara me bërjen e ushtrimeve, por jo nga edukimi dhe ambjenti social.

Fillimi i testit

Inteligjenca numerike
Numrat...

Me ndihmën e testeve të inteligjencës gjehet aftësia e të testuarit të punojë me ushtrimet matematikore, me numrat dhe ''të mendojë 'në mënyrë të përgjithme matematikore. Testet fokusohen tek llogaritjet/shikimi i njohurive të mbledhjes, zbritjes, shumëzimit, pjesëtimit, puna me rradhët matematikore.....Ushtrime të ngjajshme janë pjesë përbërëse e proçeseve të pranimit në shkolla, psikoteste dhe konkurse të ndryshme. Inteligjenca numerike përket midis atyre sfera aftësish, të cilat influencohen nga edukimi, ambjenti social dhe mosha.

Fillimi i testit