FAQ

 • Çfarë është inteligjenca?
  Inteligjenca është aftësi mendore për të zgjidhur situata të reja të krijuara ose të vështira; aftësia për të mësura nga eksperiencat; aftësia e e ambjentimit; aftësia e përcaktimit të saktë të lidhjeve të rëndësishme dhe marrdhënjeve, me ndihmën e të cilëve zgjidhim probleme të reja dhe orjentohemi në situata e ndodhura. Është njëra nga rrethanat me siguri më të rëndësishmet dhe sigurisht më të folurat, të cilën e përmënd edhe psikologjia e sotshme. Vlera e saj është koeficienti i inteligjencës, do me thënë IQ.
 • Çfarë është koefiecineti i inteligjencës (IQ)?
  Koeficienti i inteligjencës (IQ) është numri, i cili përshkruan inteligjencën e njeriut në krahasim me popullatën tjetër.
 • Sa është vlera mesatare e IQ?
  Si vlerë mesatare e IQ quhet IQ nga 90–110, të cilën e ka rreth 50% e popullatës.
 • Cilat janë shkallët e inteligjencës?
  1. deri më 120 Inteligjenca mbi mesataren - studjon shkollën e lartë, nëse punon shumë mund të arrijë të gjejë vënd pune të shkëlqyeshëm (12%)
  2. deri në 110 Inteligjenca e lartë mesatare - shkollën e lartë e studjon me probleme. Me përkushtimin dhe nëse punon shumën mund të arrijë nivel shoqëror si kategoria e mëparshme (25%)
  3. deri në 100 Inteligjenca mesatare - ka aftësi për të dhënë provimet e maturës, në punë gjen pozicion mesatar (25%)
  4. deri në 90 Inteligjenca e dobët nën meataren - aftësi për të mbaruar shkollën tetëvjeçare dhe gjen vënd të mirë pune tek profesionet manuale (10%)
  5. deri në 80 Shkallë e ulët e të menduarit dobët - me probleme mbaron shkollën tetëvjepare, i suskseshëm në shkolla të veçanta (10%)
  6. deri në 70 Debilitet, mendon dobët - nëse drejtohet siç duhet, mbaron shkollën e veçantë (6,8 %)
  7. deri në 50 Imbecilitet, shkalla e mesme e të menduarit dobët - nuk edukohet, por arrin të mësojë se si të kujdeset vetë për veten e tij (2%)
  8. do 20 Idiot, shkalla e të menduarit tepër e dobët - nuk edukohet dhe nuk mësohet të kujdeset për veten e tij (0,2 %)
 • Pse është ky Test IQ më i mirë sesa testet e tjera?
  Sepse për arsye se janë testuar shumë njerëz, është i aftë të masi më saktë IQ sesa testet e tjera IQ.