Kushtet e bashkëpunimit

<< Mbrapsht

Kush (Operatori):

Shoqëria tregtare I&Q GROUP, spol. s r.o., IČ: 27488268, me seli në Troilova 12, Praha, PSČ 108 00, Republika Çeke

Çfarë:

ofron mundësi të të ardhurave mujore të rregullta, të cilat mund të jenë më të mëdha sesa të ardhurat e Tuaja momentalisht mujore

Kujt (Dealer):

secilit që ka ndonjë mundësi ose ide

Për çfarë:

të reklamosh projektin që gjëndet në URL http://al.test-iq.com/ ose sistemin që bashkon njerëzit, që reklamojnë këtë projekt, gjëndet tek URL http://al.test-iq.com/dealer-area/ (sistemi dealer)

Me të cilën mënyrë:

për shëmbull me vendosjen e URL me ID e veçantë të Dealerit, e cila i caktohet Dealerit pas rregjistrimit, tek faqet website të Dealerit ose nëpërmjet sistemit të reklamës; nuk i vendosen kufijë iniciativës (këshilla dhe udhëzime më të sakta janë në dispozicion pas rregjistrimit nën linkun"Maksimalizo fitimin tënd")

Gjatë këtyre kushteve:

 • reklamimin mund ta bëjë çdokush
 • për reklamimin është përgjegjës ai që e bën
 • për çdo pagues i cili vjen nga një reklamë përkatëse i jepet Dealerit dhe atij, që nëpërmjet të cilit Dealeri është lidhur sistemin dealer, jepen profite, të cilat vendosen tek programi përdorues për rregjistrim (tek faqja e parë, nën linkun "Lista e përgjithshme")
 • Operatori është i detyruar ti paguajë këto profite në rast të pagesës sipas kontratës dhe kjo deri në një javë nga klikimi nga Dealeri i këtij butoni Kërkesë për pagesë dhe në rast pagese sipas faturës, deri në një javë nga pranimi i faturës nga Operatori me firmën origjinale (me postë) dhe me të gjitha informacionet e duhura që duhet të ketë një dokument tatimor
 • pagimi i profitit mund të bëhet edhe sipas kontratës për dhënjen me qira të vëndit në website (mostër) dhe në rast të interesit të Dealerit dhe sipas faturës, kur forma e saj është e definuar saktësisht në sistem (mostër) (kontrata e dhënjes me qira për të gjithë kohë firmoset vetëm një, është e nevojshme të përgatitësh një faturë për çdo pagesë)
 • shuma minimael për tu paguar është 2228 ALL
 • për taksimin e të ardhurave të Dealerit është përgjegjës vetëm Dealeri, të cilit i janë paguar paratë

Paratë mund të paguhen me mënyrat si më poshtë të përmëndura:

a) Nëpërmjet kuletës në internet (Moneybookers):

 • për këtë mënyrë pagimi parash për Dealerin paguhet taksa 100 ALL
 • nëse ke dëshirë të përdorësh këtë formë pagimi parash dhe nuk ke konto tek Moneybookers, mund të rregjistrohesh nën linkun https://www.moneybookers.com/.
 • data e parashikuar, kur arrijnë paratë tek Dealeri, është dita e dërgimit të parave (për datën e parashikuar Operatori në asnjë mënyrë nuk mban përgjegjësi)

b) Me postë (PV):

 • për këtë mënyrë pagimi parash Dealeri paguan taksë -1 ALL
 • data e parashikur, ku tek Dealeri vjen dokumenti i postës, është deri në një javë nga dërgimi i parave (për datën e parashikuar Operatori në asnjë mënyrë nuk mban përgjegjësi)

c) Pagesa për në konton Tënde bankare:

 • për këtë mënyrë pagimi parash Dealeri nuk paguan taksë
 • data e parashikuar, kur i vijnë paratë Dealerit, është deri në pesë ditë nga dërgimi i parave (për datën e parashikuar Operatori në asnjë mënyrë nuk mban përgjegjësi)
 • Operatori paguan paratë sipas kontratës pa TVSH (do me thënë ky shërbim nuk i ofrohet personave që paguajnë TVSH)
 • Dealer mund të jetë edhe personi, i cili nuk ka faqe interneti të tijën, nëse ai krijon një mënyrë tjetër reklamimi, edhe për këtë mënyrë reklamimi vetëm ai mban përgjegjësi
 • Operatori mund të informojë kur të dojë Dealerin tek adresa e tij e emailit

Mbrojtja e informacioneve personale:

Gjatë pjesëmarrjes në reklamim mund të realizohet ndryshimi i informacioneve personale (emri, adresa, telefoni, e-mail, numri i biznesit etj). Këto informacione personale vlerësohen si sekrete dhe të drejtë për ti parë ata kanë vetëm subjektet, midis të cilëve këto informacione shkëmbehen. Të dyja palët premtojnë, që nuk do ti jepen informacionet personale asnjë pale të tretë me asnjë lloj forme (të printuar, elektronike etj.), përveç listave statistike, të cilat nuk kanë mundësi të kenë lidhje me një person direkt. Operatori në të njëjtën kohë ka të drejtë të realizojë analiza për sjelljen e disa subjekteve të lidhura në reklamim dhe në rast nevoje tia dorëzojë palës së tretë, por përsëri vetëm me formën e datave statistikore, të cilat nuk kanë mundësi të kenë lidhje me një person direkt.

Mbështetje:

Biznes Kontakt:

Teknik Kontakt:

<< Mbrapsht

Përdoruesi: [I padeklaruar]